Čistota vody

Kód předmětu: 144CIV
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Přirozené složení povrchových vod. Druhy znečištění vod, jeho působení a vlastnosti. Zdroje znečištění. Vodní toky. Nádrže. Monitoring jakosti vod. Klasifikace jakosti povrchových vod v ČR. Ochrana vod před znečištěním. Modelování kvality vody.
Obsah 
Předmět se skládá z přednášek vč. vyzvaných přednášek hostů se speciálním zaměřením, exkurze a cvičení.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Pitter P. (2021). Hydrochemie. 5. vydání. ISBN: 978-80-7080-928-0
[2]  Boyd Claude E. (2016). Water Quality. ISBN 13 (EAN) 9783319330624
Doporučená literatura:
[3]  Gujer, Willi (2008). Systems Analysis for Water Technology. ISBN 978-3-540-77278-1
[4]  Franzle Stefan (2012). Introduction to Environmental Engineering. ISBN13 (EAN): 9783527329816
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Vodní hospodářství a vodní stavby (NV201900_99), skupina obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 2. semestr (NV20160200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby (NV2023), skupina Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, 2. semestr (NV20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )