Havárie a životní prostředí

Kód předmětu: 144HZIP
Garant předmětu: --
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1

Anotace(semestr )
Předmět Havárie a životní prostředí je zaměřen na prevenci a řešení havárií s únikem nebezpečných látek do jednotlivých složek životního prostředí. Seznamuje studenty s touto problematikou a postupy složek IZS předurčených pro zásahy při haváriích nebezpečných látek.
Obsah 
Úkoly a postavení složek IZS předurčených pro zásahy při haváriích nebezpečných látek
Jednotky požární ochrany v ČR, rozdělení, vybavení, předurčenost
Úkoly jednotek PO při technickém zásahu nebo technologické pomoci, zákon o PO
Vnitřní a vnější havarijní plány ve vztahu k ochraně ŽP a ochraně před haváriemi
Stanovení množství sil a prostředků jednotek PO pro zásahy při haváriích
Možnosti složek IZS při zamezení šíření havárie, vybavení
Ochrana personálu složek IZS pro havárie
Ochrana techniky při zásahu při ropné havárii
Taktické a prověřovací cvičení jednotek požární ochrany
Hasiva a sorbenty ve výbavě jednotek požární ochrany
Výpočty množství vody a pěnidla pro zásahy při haváriích nebezpečných látek
Dekontaminace personálu a techniky jednotek požární ochrany
Prevence závažných havárií

Literatura 
[1]  Kratochvíl, V., Navarová, Š., Kratochvíl M.(2021): Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách. Stručná encyklopedie pro jednotky PO, požární prevenci a odbornou veřejnost, ISBN 978-80-7385-238-2
[2]  Bartlová, I. (2005) Nebezpečné látky I., Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ISBN 86-86634-59-0
[3]  Bartlová I. (2012) Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ISBN 9788073851125 Kroupa, M., Říha, M. (2010) Průmyslové havárie, ISBN 978-80-86795-87
[4]  Bartlová, I. (2008) Prevence a připravenost na závažné havárie, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ISBN 788073850494
[5]  Homburg, E., Vaupel, E. (2019)Hazardous Chemicals: Agents of Risk and Change, 1800-2000 (Environment in History: International Perspectives Book 17), Berghahn Books, ASIN: B07N1CCTV1
[6]  Pohanish, R. (2017) Sittig''s Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens, 7th Edition, ISBN: 9780323389686
[7]  Sparling, D. (2016) Ecotoxicology Essentials, 1st Edition, Environmental Contaminants and Their Biological Effects on Animals and Plants, ISBN: 9780128019474
[8]  Kletz, T., Amyotte, P. (2019) What Went Wrong?, 6th Edition, Case Histories of Process Plant Disasters and How They Could Have Been Avoided, ISBN: 9780128105399
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Integrální bezpečnost staveb (NQ2020), skupina program Integrální bezpečnost staveb. 2. semestr (NQ20200200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )