Modelování vodohospodářských systémů obcí

Kód předmětu: 144MVSO
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na aplikaci specializovaných software pro návrh, modelování a monitoring ve vodárenství a stokování a odvodnění.
Obsah 
1. Čerpací technika ve vodním hospodářství.
2. Měřící a regulační technika ve vodním hospodářství.
3. Úvod do modelování a simulací.
4. Epanet - úvod, typické úlohy - vodárenství.
5. Koroze při procesu úpravy a distribuce vody.
6. Generel pitné vody – vyzvaná přednáška.
7. Monitoring ve vodárenství a balneotechnice.
8. SWMM - úvod, typické úlohy – městské odvodnění.
9. Generely odvodnění – vyzvaná přednáška.
10. Monitoring v městském odvodnění.
11. ANSYS - úvod do 3D modelování.
12. Modelování proudění v komunálním lázeňství.
13. Aplikace BIM.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Povinná literatura:
Nezařazeno:
[2]  lavíčková, K. - Slavíček, M.: Vodní hospodářství obcí 1 - úprava a čištění vody Praha: ČVUT, 2013
[3]  ichal Vlášek: Bazény, 2012, ISBN: 978-80-247-3888-8, vydal Grada.
[4]  áclav Beran: Městské inženýrství, 2011, ISBN 978-80-87438-09-1, vydal: ČKAIT.
[5]  ozef Kriš: Úprava vody, 2018. Vydal: Západoslovenské tlačiarně, Slalica.
[6]  SN EN ISO 14414:Energetické hodnocení systému čerpadla, 2015
Povinná literatura:
[7]  Doporučená literatura:
Nezařazeno:
[8]  SN 755301: Vodárenské a čerpací stanice, 2014.
[9]  torm Water Management Model (SWMM) version 5.1 User''s Manual, US EPA, 2015, EPA- 600/R-14/413b
[10]  ew Trends in Urban Drainage Modelling, Mannina G. (ed.), Springer, 2018, ISBN 9783319998664]
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby (NV2023), skupina Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, 2. semestr (NV20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )