Drinking Water Management

Kód předmětu: 144WS
Garant předmětu: Ing. Kateřina Slavíčková, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Anotace(semestr )
Water treatment and water supply
Obsah 
Water supply in the Czech Republic, in Prague.
Water supply in the countries / in regions from them the students come. - Assignment of student work.
Water treatment processes
Water distribution system
Literatura 
[1]  R. K. Linsley, J.B. Franzini: Water-Resources Engineering, McGraw-Hill Book Company, New York
[2]  E.W.Steel, T.J.McGhee: Water Supply and Sewage, fifth edition, McGraw-Hill International Edition
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Building Structures, Optional Subjects, 7-8th semester (BD20200700_2), dop. semestr 7 (valid from 2020-21 )