Water and Waste Water Treatment

Kód předmětu: 144WWWT
Garant předmětu: prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D., Ing. Kateřina Slavíčková, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2
Web předmětu: bude vytvořena před začátkem výuky nové akreditace http://kzei.fsv.cvut.cz/vyuka

Anotace(semestr B232)
The course presents fundamental concepts of biological, chemical and physical processes in water and wastewater treatment engineering both theoretically in lectures and practically in excercises.
Obsah 
The course presents fundamental concepts of biological, chemical and physical processes in water and wastewater treatment. In the lectures, an introduction to the issue will be discussed and then
processes in water and wastewater treatment -
chemical oxidation and disinfection, precipitation, flocculation, coagulation, flotation, filtration, activated carbon adsorption, ion exchange, membrane treatment, groundwater treatment, activated sludge process, nitrification / denitrification / biological P elimination, biofilm and application to full scale plants, anaerobic processes, sludge stabilization, nutrients recovery, gas exchange, sedimentation, flotation and
process combination in water and wastewater treatment and re-use. The selected processes will be practiced computationally and experimentally in exercises.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Henze M., Harremoes, P., la Cour Jansen J. and Arvin E. (2002). Wastewater Treatment: Biological and Chemical Processes, Springer.
[2]  Suzanne Monaghan: Water Treatment Manual, 2011
Doporučená literatura:
[3]  Wastewater Treatment Plant Design (Book + Student Workbook) P. Aarne Vesilund 2003, ISBN: 1 84339 024 8, 1 84339 052 3.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Water and Environmental Engineering, spec. Hydraulic Engineering (NW20200001), skupina Water and Environmental Engineering, facultative subjects (NW202001_02), dop. semestr 3 (valid from 2020/21 )
- studijní plán Water and Environmental Engineering, spec. Environmental Engineering and Science (NW20200002), skupina Water and Environmental Engineering, facultative subjects (NW202002_02), dop. semestr 3 (valid from 2020/21 )
- studijní plán Water and Environmental Engineering, spec. Water Management (NW20200003), skupina Water and Environmental Engineering, specialization Water Management (NW202003_01), dop. semestr 3 (valid from 2020/21 )