Inženýrské sítě a balneo

Kód předmětu: 144YISB
Garant předmětu: doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 4+1

Anotace(semestr B232)
Předmět je zaměřen na zásady navrhování inženýrských sítí jako jsou vodovod, kanalizace, plyn, eleiktroinstalace a na komunální a léčebné lázeňství.
Obsah 
1. Klasifikace inž. sítí (IS)
2. Základy typologie IS
3. Zatížení, zatěžovací stavy a režimy IS
4. Postupy a prostředky koordinace technického řešení IS v území obytného pásma včetně koordinace na TZB a v území průmyslových závodů
5. Materiál a zatížení IS liniových tras
6. Ochrana IS, provádění a ekonomika
7. Základy technického řešení vodovodů, plynovodů, teplovodů, kanalizace, elektrorozvodných a telekomunikačních sítí
8. Objekty komunálního a léčebného lázeňství
9. Zásady navrhování a výstavby koupališť
10. Voda v plaveckých bazénech a lázních a péče o ni.
11. Technologie úpravy vody
12. Čerpací stanice a potrubní materiál
13. Filtrace a chemické hospodářství, legislativa
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Václav Beran: Městské inženýrství, 2011, ISBN 978-80-87438-09-1, vydal: ČKAIT.
[2]  Michal Vlášek: Bazény, 2012, ISBN: 978-80-247-3888-8, vydal Grada.
[3]  Jozef Kriš: Úprava vody, 2018. Vydal: Západoslovenské tlačiarně, Slalica.
[4]  Kučerová Z. a kol.: Principy a pravidla územního plánování, Vydavatel : Ústav územního rozvoje, Brno 2016.
Doporučená literatura:
[5]  ČSN EN ISO 14414:Energetické hodnocení systému čerpadla, 2015
[6]  ČSN 755301: Vodárenské a čerpací stanice, 2014.
[7]  Perkins P.: Swimming pool - design and construction, 4th edition, 2007
[8]  Guidelines for the design and construction of swimming pools in remote areas, Biotext Pty Ltd, 2011
[9]  Brant M., et al.: Twort’s Water Supply, Elsevier Science & Technology, 2016
[10]  Hamilton A, et al.: Utility and Infrastructure Management Bundle, IWA Publishing, 2014
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Inženýrství životního prostředí (NZ201900_99), skupina obor Inženýrství životního prostředí, povinně volitelné předměty (NZ20160200_2), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - životní prostředí (NZ2023), skupina Stavební inženýrství - životní prostředí, PV předměty, 2. semestr (NZ20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )