Likvidace havárií nebezpečných látek

Kód předmětu: 144YLHN
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Úkoly a postavení složek IZS předurčených pro zásahy při haváriích nebezpečných látek Jednotky požární ochrany v ČR, rozdělení, vybavení, předurčenost Úkoly jednotek PO při technickém zásahu nebo technologické pomoci, zákon o PO Vnitřní a vnější havarijní plány ve vztahu k ochraně ŽP a ochraně před haváriemi Stanovení množství sil a prostředků jednotek PO pro zásahy při haváriích Ochrana přírodních zdrojů pitné vody před ropnými produkty - prevence Možnosti složek IZS při zamezení šíření havárie, vybavení Ochrana personálu složek IZS pro havárie Ochrana techniky při zásahu při ropné havárii Taktické a prověřovací cvičení jednotek požární ochrany Hasiva a sorbenty ve výbavě jednotek požární ochrany Výpočty množství vody a pěnidla pro zásahy při haváriích nebezpečných látek Dekontaminace personálu a techniky jednotek požární ochrany
Obsah 
Úkoly a postavení složek IZS předurčených pro zásahy při haváriích nebezpečných látek
Jednotky požární ochrany v ČR, rozdělení, vybavení, předurčenost
Úkoly jednotek PO při technickém zásahu nebo technologické pomoci, zákon o PO
Vnitřní a vnější havarijní plány ve vztahu k ochraně ŽP a ochraně před haváriemi
Stanovení množství sil a prostředků jednotek PO pro zásahy při haváriích
Ochrana přírodních zdrojů pitné vody před ropnými produkty - prevence
Možnosti složek IZS při zamezení šíření havárie, vybavení
Ochrana personálu složek IZS pro havárie
Ochrana techniky při zásahu při ropné havárii
Taktické a prověřovací cvičení jednotek požární ochrany
Hasiva a sorbenty ve výbavě jednotek požární ochrany
Výpočty množství vody a pěnidla pro zásahy při haváriích nebezpečných látek
Dekontaminace personálu a techniky jednotek požární ochrany
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Bartlová, I. (2005) Nebezpečné látky I., Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ISBN 86-86634-59-0
[2]  Kroupa, M., Říha, M. (2010) Průmyslové havárie, ISBN 978-80-86795-87
[3]  Homburg, E., Vaupel, E. (2019) Hazardous Chemicals: Agents of Risk and Change, 1800-2000 (Environment in History: International Perspectives Book 17), Berghahn Books, ASIN: B07N1CCTV1
[4]  Sparling, D. (2016) Ecotoxicology Essentials, 1st Edition, Environmental Contaminants and Their Biological Effects on Animals and Plants, ISBN: 9780128019474
[5]  Pope, C., Liu, J. (2020) An Introduction to Interdisciplinary Toxicology, 1st Edition, From Molecules to Man, ISBN: 9780128136027
[6]  Kletz, T., Amyotte, P. (2019) What Went Wrong?, 6th Edition, Case Histories of Process Plant Disasters and How They Could Have Been Avoided, ISBN: 9780128105399
Doporučená literatura:
[7]  Bartlová, I. (2008) Prevence a připravenost na závažné havárie, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ISBN 788073850494
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Integrální bezpečnost staveb (NQ2020), skupina program Integrální bezpečnost staveb, povinně volitelný předmět (NQ20200200_1), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )