Městské inženýrství a balneo

Kód předmětu: 144YMIB
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 4+0

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na zásady aplikované při řešení prvků městského inženýrství í jako jsou vodovod, kanalizace, plyn, městský mobiliář, apod. a na komunální a léčebné lázeňství.
Obsah 
1. Úvod do městského inženýrství.
2. Postupy a priority koordinace řešení systémů technické obsluhy urbanizovaného území a jejich praktická aplikace.
3. Řečení obvykle konfliktních vztahů mezi prvky technického vybavení území a jejich podstatných okolím (zejména ve veřejném prostoru měst a obcí).
4. Bezvýkopové technologie.
5. Objekty drobné architektury typu fontány, okrasné bazény a vodní plochy v městském prostředí.
6. Městský mobiliář.
7. Zásady navrhování a výstavby koupališť-urbanistický ukazatel.
8. Materiál pro výstavbu bazénů.
9. Voda v plaveckých bazénech a lázních a péče o ni.
10. Technologie úpravy vody.
11. Čerpací stanice a potrubní materiál.
12. Filtrace a chemické hospodářství.
13. Legislativa.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Studijní pomůcky
[2]  Povinná literatura:
Nezařazeno:
[3]  lavíčková, K. - Slavíček, M.: Vodní hospodářství obcí 1 - úprava a čištění vody Praha: ČVUT, 2013
[4]  ichal Vlášek: Bazény, 2012, ISBN: 978-80-247-3888-8, vydal Grada.
[5]  áclav Beran: Městské inženýrství, 2011, ISBN 978-80-87438-09-1, vydal: ČKAIT.
[6]  ozef Kriš: Úprava vody, 2018. Vydal: Západoslovenské tlačiarně, Slalica.
Povinná literatura:
[7]  Doporučená literatura:
Nezařazeno:
[8]  učerová Z. a kol.: Principy a pravidla územního plánování, Vydavatel : Ústav územního rozvoje, Brno 2016.
[9]  SN EN ISO 14414:Energetické hodnocení systému čerpadla, 2015
[10]  SN 755301: Vodárenské a čerpací stanice, 2014.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Vodní hospodářství a vodní stavby (NV201900_99), skupina obor Vodní hospodářství a vodní stavby, povinně volitelné předměty (NV20160200_1), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby (NV2023), skupina Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, PV předměty, 1. semestr (NV20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )