AutoCAD pro inženýrskou geodézii

Kód předmětu: 154ACIG
Garant předmětu: doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/mgr-geodezie/acig/

Anotace(semestr B241)
Základy AutoCADu - práce se soubory, typy souborů, kompatibilita, uživatelské prostředí, ovládání, kreslení, úchopy, trasování, hladiny, měření, kótování, bloky, tabulky, externí reference, práce s rastry, pomocné příkazy.
Obsah 
Úvod, práce se soubory, typy souborů, kompatibilita. Uživatelské prostředí, ovládání (myš, klávesnice, příkazová řádka, dialogy). Zadávání souřadnic a měr, kreslící pomůcky.
Kreslení (úsečka, oblouk, kružnice, obdélník, polygon, prsten, elipsa, eliptický oblouk, spline, bod). Ovládání zobrazení (zoom, pohledy, sokolí oko, pomůcky).
Úchopy (typy, trvalé a předepsané, nastavení).Trasování.
Vlastnosti objektů (nastavení, modifikace, zobrazení). Hladiny (organizace a správa).
Text (styl, textový editor, modifikace). Modifikace (vytvoření výběrové množiny, posun, kopie, zrcadlení, ., pole).
Křivka (vytvoření, modifikace). Multičára (vytvoření, modifikace).
Šrafování (vytvoření, modifikace). Měření (souřadnice, vzdálenost, plocha).
Kótování (styl, kóty, modifikace a aktualizace, multiodkazy).
Bloky (princip, rozdělení, vytvoření, editace).
Tabulky (vytvoření, styly, propojení).
Externí reference. Práce s rastry. Pomocné příkazy.
Komplexní procvičení I - stavební objekt
Komplexní procvičení II - liniový objekt
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Spielmann, M. - Špaček, J: AutoCAD. Názorný průvodce pro verze 2008, 2009. Computer Press, Brno 2008. ISBN 978-80-251-2302-7.
Doporučená literatura:
[2]   Fořt, P. - Kletečka, J.: AutoCAD 2010. Computer Press, a. s., Brno 2009. ISBN 978-80-251-2181-8.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
--