AutoCAD pro inženýrskou geodézii

Kód předmětu: 154ACIG
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/mgr-geodezie/acig/

Anotace(semestr B231)
Základy AutoCADu - práce se soubory, typy souborů, kompatibilita, uživatelské prostředí, ovládání, kreslení, úchopy, trasování, hladiny, měření, kótování, bloky, tabulky, externí reference, práce s rastry, pomocné příkazy.
Obsah 
Úvod, práce se soubory, typy souborů, kompatibilita. Uživatelské prostředí, ovládání (myš, klávesnice, příkazová řádka, dialogy). Zadávání souřadnic a měr, kreslící pomůcky.
Kreslení (úsečka, oblouk, kružnice, obdélník, polygon, prsten, elipsa, eliptický oblouk, spline, bod). Ovládání zobrazení (zoom, pohledy, sokolí oko, pomůcky).
Úchopy (typy, trvalé a předepsané, nastavení).Trasování.
Vlastnosti objektů (nastavení, modifikace, zobrazení). Hladiny (organizace a správa).
Text (styl, textový editor, modifikace). Modifikace (vytvoření výběrové množiny, posun, kopie, zrcadlení, ., pole).
Křivka (vytvoření, modifikace). Multičára (vytvoření, modifikace).
Šrafování (vytvoření, modifikace). Měření (souřadnice, vzdálenost, plocha).
Kótování (styl, kóty, modifikace a aktualizace, multiodkazy).
Bloky (princip, rozdělení, vytvoření, editace).
Tabulky (vytvoření, styly, propojení).
Externí reference. Práce s rastry. Pomocné příkazy.
Komplexní procvičení I - stavební objekt
Komplexní procvičení II - liniový objekt
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Spielmann, M. - Špaček, J: AutoCAD. Názorný průvodce pro verze 2008, 2009. Computer Press, Brno 2008. ISBN 978-80-251-2302-7.
Doporučená literatura:
[2]   Fořt, P. - Kletečka, J.: AutoCAD 2010. Computer Press, a. s., Brno 2009. ISBN 978-80-251-2181-8.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG201900IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 1. semestr (NG20180001), dop. semestr 1 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG2023IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 1. semestr (NG20230001), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG2023IGP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 1. semestr (NG20180001), dop. semestr 1 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2022 )