Ekonomika v zeměměřictví a katastru

Kód předmětu: 154EZKA
Garant předmětu: doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+1
Web předmětu: https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/mgr-geodezie/ezka/

Anotace(semestr )
V předmětu jsou shrnuty obecné ekonomocké pojmy se specializací na obor geodézie a kartografie.
Obsah 
Úvod do ekonomiky. Základní pojmy, zeměměřická služba, předpisy.
Tvorba ceny, náklady firmy, zisk a ztráta.
Daňová povinnost v ČR.
Formy podnikání.
Management.
Marketing.
Makroekonomie.
Podnik a jeho ekonomická hodnota.
Trh.
Veřejné zakázky.
Pracovní poměr
Daňové přiznání
Seminář (ekonomika velké geodetické firmy, tvorba ceny zakázky)
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Holman, R.: Ekonomie. 3. aktualizované vyd., C. H. Beck, Praha 2002. 714 s. ISBN. 80-7179-681-6.
[2]  Kotler, P.: Marketing. Management. 10. rozšířené vyd., Grada Publishing, Praha 2001. 780 s. ISBN: 978-80-247-0513-2
[3]  Pilátová, J. - Pilát, T.: Ekonomická a účetní agenda podnikatele. 2. aktualizované vyd., Grada Publishing, Praha 2003. 136 s. ISBN 80-247-0521-4
Doporučená literatura:
[4]  Samuelson, P. A. - Nordhaus, W. A.: Economics. 1.vyd., Svoboda, Praha 1995. 1010 s. ISBN: 978-0070546868
[5]  Sedláček, M. a kol.: Základy ekonomické teorie. Skriptum FSv. Dotisk 1. vyd., Vydavatelství ČVUT, Praha 2002. 139 s. ISBN 80-01-02098-3
[6]  Sojka, M. - Konečný, B.: Malá encyklopedie moderní ekonomie. 4. aktualizované vyd., Libri, Praha 2002. 200 s. ISBN: 978-80-7277-328-2
Návaznosti 
--
Studijní plány 
--