Geodézie 2

Kód předmětu: 154GED2
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+3
Web předmětu: https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/bc-geodezie/ged2/

Anotace(semestr )
Určování výšek (výšková bodová pole, výškové systémy, metody měření, přístroje a pomůcky pro technickou nivelaci). Geodetické polohové základy, souřadnicové systémy a mapová díla na území ČR. Metody podrobného polohopisného měření a jeho početní i grafické zpracování. Vytyčovací úlohy (kružnicové oblouky a jednoduché, objekty), určování výměr. Prvotní informace o katastru nemovitostí ČR, BIM, GNSS, Laserovém skenování, fotogrammetrii.
Obsah 
Geometrická nivelace I
Geometrická nivelace II + Hodnocení přesnosti měření na stanovisku
Trigonometrická metoda
Podrobné měření polohové
Vytyčování polohy
Geodetické základy
Určování výměr
Katastr nemovitostí ČR
Státní mapové dílo ČR
GNSS, laserové skenování, fotogrammetrie, DPZ
BIM
Přednáška APG (Ing. Jaroslav Kocián – GEFOS)
rezerva, opakování, informace ke zkoušce
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Ratiborský, J.: Geodézie 20. Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
[2]  Formanová, P. Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd.
Nezařazeno:
[3]  raha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.
Doporučená literatura:
[4]  Torge, W.: Geodesy. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 2001. ISBN 3-11-017072-8
[5]  Procházka, J.: Sylaby přednášek z Geodézie 2. Webové stránky K154. Praha 2016. 133 s.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 2. semestr (BG20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 2. semestr (BG20190200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 2. semestr (BG20190200), dop. semestr 2 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )