Inženýrská geodézie 2

Kód předmětu: 154ING2
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/mgr-geodezie/ing2/

Anotace(semestr )
Plánování a hodnocení přesnosti geodetických prací, hodnocení přesnosti měření a vytyčování délek, úhlů a svislic, včetně pramenů chyb, problematika vytyčovacích sítí polohových, výškových a prostorových (odvození přesnosti), hodnocení přesnosti polohového a výškového vytyčování elementárních prvků stavebního objektu, odvození hlavních prvků přechodnic, včetně řešení kružnicových oblouků s přechodnicemi, hodnocení přesnosti a prokazatelnosti posunů a přetvoření stavebních konstrukcí.
Obsah 
1. Plánování přesnosti měření v IG
2. Přesnost měřených a vytyčovaných délek
3. Přesnost měření a vytyčování vodorovných a zenitových úhlů
4. Přesnost a metody určování a vytyčování svislic
5. Polohové vytyčovací sítě
6. Polohové vytyčování
7. Výškové vytyčovací sítě a výškové vytyčování
8. Prostorové vytyčovací sítě určené trigonometricky a GPS
9. Přechodnice, výškové oblouky
10. Měření posunů a přetvoření - úvod a základní pojmy, projekt
11. Metody a postupy měření svislých posunů a přetvoření
12. Metody a postupy měření vodorovných posunů a přetvoření
13. Metody a postupy měření prostorových posunů a přetvoření, fyzikální metody
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Novák,Z. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
Doporučená literatura:
[2]  Michalčák,O. - Voska,O. - Veselý,M. - Novák,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985
[3]  Schofield, W. - Breach, M.: Engineering Surveying. 6-th ed., Butterworth-Heinemann (Elsevier), Oxford, 2007. ISBN 978-0-7506-6949-8.
[4]  Hampacher, M. - Štroner, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 2. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. 336 s. ISBN 978-80-01-05843-5.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG201900IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 1. semestr (NG20180001), dop. semestr 1 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG2023IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 1. semestr (NG20230001), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG2023IGP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 1. semestr (NG20180001), dop. semestr 1 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2022 )