Inženýrská geodézie 3

Kód předmětu: 154ING3
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/mgr-geodezie/ing3/

Anotace(semestr )
Legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, technické normy, geodetické podklady pro projektování, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, specifika vytyčovacích prací, kontrola geometrických parametrů staveb, rektifikace technologických zařízení atd.)
Obsah 
Legislativa v Inženýrské geodézii 1 (rozdělení právního řádu ČR ve vazbě na činnost zeměměřiče, ústava a listina základních práv a svobod).
Legislativa v Inženýrské geodézii 2 (výpis z Občanského zákoníku a ze Správního řádu, využití a šíření zeměměřického díla).
Legislativa v Inženýrské geodézii 3 (oceňování zeměměřických výkonů, stavební zákon a jeho vztah k zeměměřictví a katastru nemovitostí, geometrická přesnost ve výstavbě).
Legislativa v Inženýrské geodézii 4 (dokumentace pro územní a stavební řízení).
Navrhování geometrické přesnosti staveb.
Přesnost vytyčování staveb 1 (objekty s prostorovou skladbou).
Přesnost vytyčování staveb 2 (objekty liniové a plošné).
Geodézie a stavebnictví
Činnosti geodeta v investiční výstavbě a využití nových technologií.
Automatizace v geodézii - automatické cílení, automatický monitoring.
Aplikace IG v mostním stavitelství.
Aplikace IG v průmyslu.
Aplikace IG ve vodním hospodářství.
Aplikace IG ve vazbě na BIM.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  Aktuálně platné ČSN, týkající se přednášené problematiky
Doporučená literatura:
[3]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[4]  SCHOFIELD,W. - BREACH,M.: Engineering Surveying. 6-th ed., Butterworth-Heinemann (Elsevier), Oxford, 2007. ISBN 978-0-7506-6949-8.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG201900IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 2. semestr (NG20180002), dop. semestr 2 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG2023IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 2. semestr (NG20180002), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG2023IGP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 2. semestr (NG20180002), dop. semestr 2 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2022 )