Inženýrská geodézie

Kód předmětu: 154INGE
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/bc-geodezie/inge/

Anotace(semestr )
Historie, terminologie a značky v Inženýrské geodézii. Plánování přesnosti měření. Měření a vytyčování délek, úhlů a svislic a hodnocení jejich přesnosti. Vytyčovací sítě polohové, výškové a prostorové, vytyčování polohové a výškové. Řešení a vytyčování oblouků. Měření a hodnocení posunů a přetvoření staveb. Aplikace geodézie ve stavebnictví.
Obsah 
Úvod do IG, legislativní zajištění, terminologie (zákl. termíny, parametry a veličiny, charakteristiky přesnosti).
Plánování přesnosti měření v inženýrské geodézii 1 (rozbory přesnosti před a po měření).
Plánování přesnosti měření v inženýrské geodézii 2 (rozbory přesnosti po měření).
Měření a vytyčování délek (přímé a nepřímé měření, metody, korekce, přesnost).
Měření a vytyčování vodorovných a zenitových úhlů (metody, korekce, přesnost). Měření a vytyčování svislic.
Polohové vytyčovací sítě (plošné a liniové sítě, metody, přesnost).
Polohové vytyčování (metody, přesnost, jednoduché geometrické prvky).
Výškové vytyčovací sítě a výškové vytyčování (přímka, rovina, komín atd.), prostorové vytyčovací sítě.
Vytyčování oblouků - analytické řešení trasy (hlavní prvky a hlavní body kružnicového oblouku, podrobné vytyčení, základní úlohy).
Souřadnicová řešení kružnicových oblouků, složené oblouky (základní úlohy).
Přechodnice (klotoida, kubická parabola), kružnicové oblouky s přechodnicí. Výškové oblouky.
Měření posunů a přetvoření, metody měření svislých posunů, vodorovných posunů, popř. prostorové posuny.
Geodézie v pozemním, dopravním a vodohospodářském stavitelství, v průmyslu a energetice.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Novák, Z. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998.
Doporučená literatura:
[2]  Michalčák, O. - Vosika, O. - Veselý, M. - Novák, Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990.
[3]  Schofield, W. - Breach, M.: Engineering Surveying. 6-th ed., Butterworth-Heinemann (Elsevier), Oxford, 2007. ISBN 978-0-7506-6949-8.
[4]  Bajer, M. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 6. semestr (BG20180600), dop. semestr 6 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 6. semestr (BG20230600), dop. semestr 6 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 6. semestr (BG20230600), dop. semestr 6 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )