Kontrolní měření

Kód předmětu: 154KOME
Garant předmětu: prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D., Ing. Bc. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/mgr-geodezie/kome/

Anotace(semestr )
Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, kontrolní měření stavebních objektů, přesnost geodetických metod při kontrolním měření a určování posunů stavebních a přírodních objektů, určování stability vztažných bodů. Interpretace výsledků měření posunů a význam pro monitorování geometrických a fyzikálních vlastností a pro diagnostiku staveb a přírodních objektů. Vazby na další negeodetické metody monitoringu.
Obsah 
Úvod do předmětu, organizace, cíle, motivace
Základní pojmy, opakování rozborů přesnosti, zásady přesného měření
Trojúhelník - detekce posunu jednoho bodu
Jeřábová dráha - úchylky a rektifikace strojírenského zařízení
Nivelace - určení výškových posunů bodů
Odborná exkurse na objekty či provozy se zajímavým či názorným systémem geodetického monitoringu (přehrady, mosty, tunely, přírodní sesuvná území, poklesová území apod.)
Průhyby - zatěžovací zkoušky mostů
Svislost - určení náklonu stavebního objektu
Výklad k analýze a interpretaci dat z geodetického monitoringu, sekvenční a krokové vyrovnání, detekce posunů, využití tenzorové analýzy, ukázková početní úloha

Literatura 
[1]  E-learningový kurz na Moodle.
[2]  Hampacher, M.; Štroner, M. Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 2 ed. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. vol. 1. ISBN 978-80-01-05843-5.
[3]  Urban, R. Geodetické práce při měření posunů a deformací stavebních objektů. 1. vyd. Praha: CTU Publishing House. 2015, sv. 1. ISBN 978-80-01-05786-5.
[4]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Platné znění.
[5]  John Olusegun Ogundare. Precision Surveying: The Principles and Geomatics Practice. Wiley & Sons 2016. ISBN 9781119102519
[6]  Kahmen, H., Faig, W. Surveying. Berlin: Walter de Gruyter, 1988, ISBN
[7]  -11-008303-5
Návaznosti 
--
Studijní plány 
--