Laserové skenování

Kód předmětu: 154LSK
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/mgr-geodezie/lsk/

Anotace(semestr )
Principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.
Obsah 
1. Principy a teorie činnosti skenovacích systémů. Základní typy skenerů. Bezpečnost práce.
2. Postup měření, vlivy působící na přesnost měření, zpracování 3D dat. Matematické metody.
3. Úvod do rekonstrukce povrchů.
4. Přehled vybraných terestrických skenovacích systémů.
5. Letecké laserové skenování.
6. Vybrané nejvýznamnější programy a jejich vlastnosti.
7. Praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech. Ekonomické přínosy.
Literatura 
[1]  ŠTRONER, M.; POSPÍŠIL, J.; KOSKA, B.; KŘEMEN, T.; URBAN, R.; SMÍTKA, V.; TŘASÁK, P.: 3D skenovací systémy. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013. 396 s. ISBN 978-80-01-05371-3.
[2]  VOSSELMAN, G. - MASS, H. G.: Airborn and Terrestrial Laser Scanning. Dunbeath: Whittles Publishing, 2010. 318 s. ISBN 978-1904445-87-6.
[3]  RESHETYUK, Y.: Terrestrial Laser Scanning. VDM Verlag Dr. Müller, 2009. 161 s. ISBN 978-3-639-17550-9.
[4]  ŠTRONER, M. - POSPÍŠIL, J.: Terestrické skenovací systémy. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2008. 187 s. ISBN 978-80-01-04141-3.
[5]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG201900IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 3. semestr (NG20180003), dop. semestr 3 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG2023IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 3. semestr (NG20230003), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG2023IGP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 3. semestr (NG20230003), dop. semestr 3 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2022 )