Microstation 3D

Kód předmětu: 154MC3D
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/mgr-geodezie/mc3d/

Anotace(semestr B231)
Kreslení v systému Bentley Microstation, vytváření, úpravy a vizualizace objektů. Předmět je zakončen tvorbou projektu, který tvoří základ hodnocení.
Obsah 
Úvod - opakování 2D kreslení (praktické).
Vytvoření 3D modelu. Kreslení základních prvků (2D), pohledy, aktivní hloubka, AccuDraw 3D.
Manipulace s 2D prvky v prostoru.
Plochy a tělesa. 3D vytvořit.
Úpravy těles. 2D manipulace s 3D prvky.
B-spline plochy
Vizualizace I.
Vizualizace II.
Zadání projektu.
Zpracování projektu.
Zpracování projektu.
Zpracování projektu.
Odevzdání projektu, hodnocení.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Sýkora, P.:Microstation V8XM - Podrobná uživatelská příručka. Computer Press, Praha 2007. ISBN 978-80-251-1523-7.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG201900IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 3. semestr (NG20180003), dop. semestr 3 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG2023IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 3. semestr (NG20230003), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG2023IGP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 3. semestr (NG20230003), dop. semestr 3 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2022 )