Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny)

Kód předmětu: 154VY1
Garant předmětu: Ing. Michal Seidl, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/bc-geodezie/vy1/

Anotace(semestr B232)
Předmět poskytuje praktické procvičení znalostí z předmětů Geodézie 1 a Geodézie 2 v několika tematicky zaměřených ucelených úlohách.
Obsah 
Zhuštění bodového pole (úhlová měření teodolity, délková měření elektrooptickými dálkoměry, nivelace, GNSS), zaměření polohopisu s výškami (polygonový pořad, výpočet a kresba v počítači), nepřístupná vzdálenost - zaměření vodiče vysokého napětí , vytyčení stavebního objektu, vytyčení osy komunikace.
Literatura 
[1]  Ratiborský, J.: Geodézie 1. 3. vyd. V Praze : ČVUT, 2011, 234 s, ISBN: 978-80-01-04788-0
[2]  Ratiborský, J.: Geodézie 2. 1. vyd. Praha : ČVUT, 2006 dotisk, 133 s, ISBN: 80-01-02635-3
[3]  Formanová, P., Kubín, T.: Geodézie 1, 2. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2009. 136 s., ISBN: 978-80-01-04393-6
[4]  Whyte W., Paul R.: Basic Surveying 4th ed. Spoon Press, Oxon UK, ISBN-13: 978-075061771
[5]  UrenW J., Price F.: Surveying for Engineers Palgrave, London, 1994, ISBN: 978-0-333-57705-9
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 2. semestr (BG20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 2. semestr (BG20190200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 2. semestr (BG20190200), dop. semestr 2 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )