Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny)

Kód předmětu: 154VY3
Garant předmětu: Dr. Ing. Zdeněk Skořepa
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/bc-geodezie/vy3/

Anotace(semestr B232)
Zaměření a výpočet bodů geodetické sítě - plošná účelová síť s měřenými vodorovnými směry a délkami, určení trigonometrických výškových rozdílů z oboustranně a současně měřených zenitových úhlů a šikmých délek pomocí totální stanice, určení výšky jednoho bodu sítě geometrickou nivelací ze středu (přesná nivelace), použití GNSS (RTK měření v síti referenčních stanic CZEPOS), výpočet podle metody nejmenších čtverců. Podrobné polohopisné a výškopisné měření (tachymetrie) zadané lokality v extravilánu v měřítku 1 : 500 a vyhotovení digitálního modelu terénu. Zaměření stávajícího stavu stavebního objektu pro plánovanou rekonstrukci a vyhotovení dokumentace v měřítku 1 : 50 (výkres půdorysu).
Obsah 
1. Zaměření a výpočet bodů geodetické sítě - plošná účelová síť s měřenými vodorovnými směry a délkami (měření pomocí totálních stanic). Výpočet vyrovnaných měření a souřadnic formou volné sítě podle skriptu napsaného v Matlabu. Přibližná konfigurace sítě je určená pomocí GNNS v síti referenčních stanic CZEPOS (2 dny)
2. Určení trigonometrických výškových rozdílů z oboustranně a současně měřených zenitových úhlů a šikmých délek pomocí totální stanice, určení výšky jednoho bodu sítě geometrickou nivelací ze středu (přesná nivelace) v systému Bpv s ověřením připojovacího bodu. Výpočet nadmořských výšek výškové sítě s vyrovnáním metodou nejmenších čtverců, aplikace vyrovnání zprostředkujících a podmínkových měření. Porovnání vypočítaných nadmořských výšek a výškami určenými pomocí technologie GNSS - RTK měření v síti referenčních stanic CZEPOS (3 dny)
3. Podrobné polohopisné a výškopisné měření (tachymetrie) zadané lokality v extravilánu v měřítku 1 : 500 a vyhotovení digitálního modelu terénu pomocí systému AtlasDMT (3 dny)
4. Zaměření stávajícího stavu stavebního objektu pro plánovanou rekonstrukci a vyhotovení dokumentace v měřítku 1 : 50 (výkres půdorysu, řezy). Vyhotovení digitálních výkresů pomocí některého systému CAD (2 dny).
Literatura 
[1]  Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, Praha, ČVUT Praha 2009. 162 s. ISBN 978-80-01-04358-5.
[2]  Skořepa, Z.: Geodézie 4. Praha, Česká technika - nakladatelství ČVUT 2017. 132 s. ISBN 978-80-01-05481-9.
[3]  Vobořilová, P. - Skořepa, Z.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). Praha, ČVUT 2005. 135 s. ISBN 80-01-02869-0.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 4. semestr (BG20180400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 4. semestr (BG20180400), dop. semestr 4 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 4. semestr (BG20180400), dop. semestr 4 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )