GIS 1

Kód předmětu: 1551GIS
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://gama.fsv.cvut.cz/gwiki/155GIS1_GIS_1

Anotace(semestr )
GIS 1 je soubor přednášek popisujících základní termíny, principy, modely a nástroje jak využívat geografické informační systémy pro různé aplikace a účely. Jsou vysvětleny systémy využívající vektorová a rastrová data.
Obsah 
1.Úvod, definice a aplikační oblasti a druhy GIS
2. Historie vývoje GIS
3. Prostor v GIS, geografická informace, objektový x rastrový GIS
4. Topologické vlastnosti geometrických typů, kontrola topologie
5. Popisná data v GIS. Časový rozměr
6. Vektorová a rastrová reprezentace prostorových objektů - modely
7. Geometrické typy v rastrové reprezentaci
8. Trojrozměrná data, digitální modely terénu, reliéfu a povrchu
9. Manipulační a analytické funkce - geometrie vektorových dat
10. Manipulační a analytické funkce atributových dat, dotazy
11. Spojená analýza prostorových dat - funkce v okolí, topografické funkce
12. Strukturování rastrových dat
13. Vstup dat do databáze, restrukturalizace dat, generalizace dat
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Rapant, P. (2006): Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 500 str. ISBN 80-248-1264-9.
[2]  Kolář J.: Geografické informační systémy, Vydavatelství ČVUT, Praha 1997. ISBN: 80-01-01698-6
Doporučená literatura:
[3]  Campbell, J., Shin, M.: Geographic Information System Basics. eBook.2018. Saylor.org ISBN-13: 978-1453321973.
[4]  Aronoff, S.: Geographic Information Systems: A Management Perspective, 1995. ISBN 978-0921804918
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 4. semestr (BG20180400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 4. semestr (BG20180400), dop. semestr 4 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 4. semestr (BG20180400), dop. semestr 4 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )