GIS 2

Kód předmětu: 1552GIS
Garant předmětu: prof. Ing. Lena Halounová, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://gama.fsv.cvut.cz/gwiki/155GIS2_GIS_2

Anotace(semestr )
GIS 2 je zaměřen na řadu pokročilých analýz v rastrovém GIS s využitím mapové algebry, na interpolace a extrapolace ve 2D a 3D, na statistický popis dat, geostatistiku a teorii grafů pro optimalizační úlohy síťové analýzy.
Obsah 
1. GeoWeb, Web 3.0, normy, terminologie
2. Mapová algebra, globální, lokální zonální, fokální statistika, NULL data
3. Reklasifikace, měření vzdálenosti, obalová zóna v rastru, povrchy nákladů, nejlevnější cesta
4. Parametry povrchu terénu, křivost, časová řada v povrchu terénu
5. Interpolace a extrapolace 2D
6. Voronoiovy polygony, Delauneyovy trojúhelníky, 3D lokálních odhady v prostoru, IDW
7. Lokální výběr bodů, RBF, izoline. Geostatistika - semivariogram
8. Empirický a teoretický semivariogram, kriging, příklady, interpolace spliny
9. Analytická geometrie pro GIS
10. Statistický popis prostorových bodových dat
11. Průzkumová analýza bodových dat - EDA, Q-Q graf, outliers
12. Statistický popis prostorových liniových a plošných dat
13. Úvod do teorie grafů, aplikace grafů v síťové analýze, optimalizační úlohy
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Rapant, P. (2006): Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 500 str. ISBN 80-248-1264-9.
[2]  Kolář J.: Geografické informační systémy, Vydavatelství ČVUT, Praha 1997. ISBN: 80-01-01698-6
Doporučená literatura:
[3]  Campbell, J., Shin, M.: Geographic Information System Basics. eBook.2018. Saylor.org ISBN-13: 978-1453321973.
[4]  Aronoff, S.: Geographic Information Systems: A Management Perspective, 1995. ISBN 9780921804918
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 5. semestr (BG20180500), dop. semestr 5 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 5. semestr (BG20180500), dop. semestr 5 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 5. semestr (BG20180500), dop. semestr 5 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )