Algoritmy digitální kartografie a GIS

Kód předmětu: 155ADKI
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/index.php/teaching/algoritmy-v-digitalni-kartografii

Anotace(semestr B231)
Automatizace postupů v digitální kartografii s využitím rule-based strategií. Implementace vybraných úloh počítačové kartografie ve zvoleném programovacím jazyku. Tvorba grafických výstupů v prostředí Qt.
Obsah 
Úvod do výpočetní geometrie/ digitální kartografie. Základní algoritmické strategie ve výpočetní geometrii. Point location problem. Konvexní obálky v 2D a jejich využití. 2D Delaunay triangulace, datově závislé triangulace. DMT a jejich analýzy (expozice, sklon). 2D Voronoi diagram a zobecněné Voronoi teselace. Topologická kostra a její aplikace. Booleovské operace s polygony: průnik, sjednocení, rozdíl. Minkowského suma, offset polygonu. Kartografické generalizační algoritmy. Rekonstrukce povrchů z bodových množin.
Literatura 
[1]  de Berg, van Kreveld, Overmars M., Schwarzkopf O.: Computational Geometry, 2000, Springer
[2]  Rourke O. J.: Computational Geometry in C, 2005, Cambridge University Press
[3]  Bayer T.: Algoritmy v digitální kartografii, 2008, UK v Praze
[4]  Žára J. & kol.: Moderní počítačová grafika, 2004, Computer Press
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG201900GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 3. semestr (NH20180003), dop. semestr 3 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 2. semestr (NH20230002_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GMP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 3. semestr (NH20230003_1P), dop. semestr 3 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2021 a 2022 )