Bakalářská práce

Kód předmětu: 155BAPG
Garant předmětu: prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10

Anotace(semestr B232)
Zpracování dle zadání práce
Obsah 
Témata bakalářských prací vypisují katedry pravidelně v zimním semestru. Ukázky témat jsou uvedeny v části Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací formuláře B-IIa Studijní plány a návrh témat prací. Témata bakalářských prací vycházejí z potřeb praxe nebo z vědeckovýzkumné činnosti kateder a jejich zaměření, rozsah a náročnost odpovídá znalostem studenta získaných během bakalářského studia. Vedoucí bakalářské práce může určit studentovi další konzultanty.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Studijní materiály zadává vedoucí bakalářské práce popř. konzultant
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, bakalářská práce (BG20180600_1), dop. semestr 6 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, bakalářská práce (BG20180600_1), dop. semestr 6 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, bakalářská práce (BG20180600_1), dop. semestr 6 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )