Bakalářská práce

Kód předmětu: 155BAPZ
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10

Anotace(semestr B231)
Zpracování dle zadání práce
Obsah 
Témata bakalářských prací vypisují katedry pravidelně v zimním semestru. Ukázky témat jsou uvedeny v části Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací formuláře B-IIa Studijní plány a návrh témat prací. Témata bakalářských prací vycházejí z potřeb praxe nebo z vědeckovýzkumné činnosti kateder a jejich zaměření, rozsah a náročnost odpovídá znalostem studenta získaných během bakalářského studia. Vedoucí bakalářské práce může určit studentovi další konzultanty.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Studijní materiály zadává vedoucí bakalářské práce popř. konzultant
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, bakalářská práce (BZ201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, bakalářská práce (BZ202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )