Diplomová práce

Kód předmětu: 155DPM
Garant předmětu: prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 30 kred.
Rozsah výuky: 0+24

Anotace(semestr B232)
dle zadání
Obsah 
Témata diplomových prací vypisují katedry pravidelně v zimním semestru. Ukázky témat jsou uvedeny v části Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací formuláře B-IIa Studijní plány a návrh témat prací. Témata diplomových prací vycházejí z potřeb praxe nebo z vědeckovýzkumné činnosti kateder a jejich zaměření, rozsah a náročnost odpovídá znalostem studenta získaných během magisterského studia. Vedoucí diplomové práce může určit studentovi další konzultanty.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Studijní materiály zadává vedoucí diplomové práce popř. konzultant
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, diplomová práce (NH20230004), dop. semestr 4 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GMP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, diplomová práce (NH20180004), dop. semestr 4 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2021 a 2022 )