Dálkový průzkum Země

Kód předmětu: 155DPRZ
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://gama.fsv.cvut.cz/gwiki/155DPZE_Dálkový_průzkum_Země

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na vysvětlení fyzikálních základů, na nichž je postaven DPZ, technického vysvětlení způsobů měření, chování jednotlivých látek jako reakce na interakci s různými druhy elektromagnetického záření a na možnost využití DPZ pro řadu aplikací.
Obsah 
1. Co je DPZ, historie DPZ a jeho kořenů
2. Elektromagnetické záření - vznik a popis
3. Veličiny používané v DPZ a jejich jednotky, druhy záření
4. Zdroje záření, interakce záření
5. Odrazivost, propustnost, absorpce
6. Atmosféra, interakce atmosféry s elektromagnetickým zářením
7. Interakce atmosféry s elektromagnetickým zářením - rozptyl, absorpce, propustnost
8.Přenosová funkce atmosféry
9. Zářivé vlastnosti krajinných objektů - obecný rozbor
10. Zářivé vlastnosti krajinných objektů - dle jednotlivých druhů povrchů
11. Pořizování dat - analogová a digitální data
12. Družicové nosiče
13. Úvod zpracování obrazu
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Halounová L., Pavelka K.: Dálkový průzkum Země. Vydavatelství ČVUT, Praha 2007. ISBN: 80-01-03124-1
[2]  Halounová, L.: Zpracování obrazových dat. ČVUT v Praze, 2008. ISBN: 978-80-01-04253-3
Doporučená literatura:
[3]  Dobrovolný, P.: Dálkový průzkum Země. Brno 1998. ISBN: 80-210-1812-7
[4]  Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., Chipman, J.W.: Remote Sensing and Image Interpretation, 7th Ed., Wiley, 2007. ISBN: 978-1-118-34328-9
[5]  Canty, M.J.: Image Analysis, Clasification and Change Detection in Remote Sensing. CRC Taylot& Francis. 2007. ISBN: 0-8493-7251-8
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG201900GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 1. semestr (NH20180001), dop. semestr 1 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG201900IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 1. semestr (NG20180001), dop. semestr 1 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 1. semestr (NH20230001), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GMP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 1. semestr (NH20180001), dop. semestr 1 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2021 a 2022 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG2023IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 1. semestr (NG20230001), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG2023IGP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 1. semestr (NG20180001), dop. semestr 1 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2022 )