Free Software GIS

Kód předmětu: 155FGIS
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155FGIS

Anotace(semestr )
Free a open source software v geoinformačních technologiích. Důraz je kladen na rámcovou orientaci v problematice, během výuky je poskytnut ucelený přehled dostupných nástrojů, jejich využití a nasazení v praktických aplikacích.
Obsah 
Úvod do problematiky, Free Software a Open Source v geoinformatice, OSGeo Foundation, Open Geospatial Consortium
Otevřená data, komunitní mapování, projekt OpenStreetMap
Úvod do QGIS
QGIS - pokročilejší témata (modeler, processing)
Úvod do programovacího jazyka Python, QGIS - tvorba zásuvných modulů
Knihovny Fiona, Shapely a RasterIO
OWSLib, GDAL (konzolové nástroje, Python API)
Úvod do systému GRASS GIS
Propojení systému GRASS a QGIS, Skriptování v GRASS GIS, PyGRASS
Časoprostorová data v GRASS GIS
GeoServer, Web Processing Service, PyWPS
Úvod do tvorby webových mapových aplikací, publikování QGIS projektů Gisquick, javascriptové knihovny Leaflet a OpenLayers
Literatura 
[1]  https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155FGIS
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG201900GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 2. semestr (NH20180002), dop. semestr 2 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 2. semestr (NH20230002_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GMP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 2. semestr (NH20180002), dop. semestr 2 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2021 a 2022 )