Fotogrammetrie 2

Kód předmětu: 155FTG2
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://lfgm.fsv.cvut.cz

Anotace(semestr )
Letecká fotogrammetrie. Relativní a absolutní orientace leteckých měřických snímků. Analogové, analytické a digitální vyhodnocovací přístroje, počítačová podpora. Mapování fotogrammetrickými metodami. Ortofoto, jeho přesnost. Snímkové triangulace, jejich použití, AAT, blokové a svazkové vyrovnání, analytická fotogrammetrie. Digitální fotogrammetrie, digitální ortofoto, digitální fotogrammetrické stanice, optické korelační systémy, letecké laserové skenování, využití dronů (RPAS).
Obsah 
1.  Vyhodnocení při známých parametrech vnější orientace
2.  Podmínka komplanarity, podmínka nulových vertikálních paralax, početní určení prvků vnější orientace - přehled
3.  Početní RO nezávislé dvojice, početní RO pro připojení snímku, absolutní orintace
4.  Komplexní řešení , etapové řešení, svazkové vyrovnání
5.  Snímkové triangulace, důvod použití, typy
6.  Digitální fotogrammetrie, digitální obraz, princip, skenery, skenování, DPI, přesnost, množství dat
7.  Korelační technika, princip, využití, automatické vyhledávání
8.  Digitální ortofoto, typy, interpolace, princip, algoritmus, využití, problémy
9.  Subpixelová transformace
10.  Digitální pracoviště, přístroje a pozorovací systémy
11.  Obrazové transformace, přímá a nepřímá metoda, důvody použití
12.  Letecké laserové skenování, využití a produkty v ČR
13.  Metody RPAS (drony)
Literatura 
[1]  Pavelka K.: Fotogrammetrie 10, skriptum ČVUT, Praha 2009, Vydavatelství ČVUT, 200s., ISBN 978-80-01-04249-6
[2]  Pavelka K.: Fotogrammetrie 20, skriptum ČVUT, Praha 2003, .Vydavatelství ČVUT, 194 s. ,ISBN: 978-80-01-04719-4
[3]  Kraus,K.: Photogrammetry, Ferdinand Dummlers Verlag, 1993. ISBN, 3427786846, 9783427786849. 402 pages.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG201900GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 2. semestr (NH20180002), dop. semestr 2 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG201900IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 2. semestr (NG20180002), dop. semestr 2 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 2. semestr (NH20230002), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GMP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 2. semestr (NH20180002), dop. semestr 2 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2021 a 2022 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG2023IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 2. semestr (NG20180002), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG2023IGP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 2. semestr (NG20180002), dop. semestr 2 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2022 )