Geodetické přístroje 1

Kód předmětu: 155GEP1
Garant předmětu: Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155GP1_Geodetick%C3%A9_p%C5%99%C3%ADstroje_1

Anotace(semestr )
Předmět osvětluje principy fungování optických přístrojů a jejich funkčních částí. Jednoduché optické úlohy směřují k pochopení principů optického měření.
Obsah 
Rozdělení a klasifikace geodetických přístrojů
Úvod do geometrické optiky. Rovinná zrcadla. Sklon zrcadla.
Kulová zrcadla, lámavé hranoly, odrazné hranoly, planparalelní deska.
Tenká a tlustá čočka.
Oko, vady oka. Vady optických systémů
Součásti geodetických přístrojů - libely,optický centrovač.Okuláry, objektivy
Mikroskopy, měřicí mikroskopy
Dalekohledy, astronomické d., d. geodetických přístrojů
Vlastnosti dalekohledů geodetických přístrojů. Kolimátor, autokolimátor.
Přídavná zařízení dalekohledů optických přístrojů.
Optické dálkoměry - dvojobrazové
Optické dálkoměry - nitkové, diagramové
Kompenzátory nivelačních přístrojů a teodolitů.
Literatura 
Doporučená literatura:
[1]  A.Mikš: Aplikovaná optika 10 (Geometrická a vlnová optika), Vydavatelství ČVUT, Praha 2000, ISBN 978-80-01-04254-0
Povinná literatura:
[2]  F.Krpata: Aplikovaná optika, Vydavatelství ČVUT, Praha 2005, ISBN 80-01-03335-X
Doporučená literatura:
[3]  J.Novák: Fyzikální seminář, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004, ISBN 80-01-03033-4
[4]  F.Deumlich, R.Staiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann 2002, ISBN-10: 3879073058
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 1. semestr (BG20190100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 1. semestr (BG20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 1. semestr (BG20190100), dop. semestr 1 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )