Geodetické přístroje 2

Kód předmětu: 155GEP2
Garant předmětu: Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155GP2_Geodetick%C3%A9_p%C5%99%C3%ADstroje_2

Anotace(semestr B232)
Předmět osvětluje principy fungování elektrooptických geodetických přístrojů (dálkoměry, teodolity, laserové přístrojů) a dalších přístrojů používaných v geodetické praxi - gyroteodolit, GNSS. Z praktického hlediska je předmět orientován na práci s GNSS a následné zpracování měření
Obsah 
Měření délek, elmag. vlnění.
Fyzikální základy el. opt dálkoměrů. Polarizace, modulace, interference.
Elektrooptické dálkoměry, impulzový, fázový dálkoměr.
Součásti světelného dálkoměru.
EDM - přesnost, kalibrace.
Fyzikální korekce, matematická redukce.
GNSS - úvod
GNSS - technologie
Elektronické měření úhlů, automatické cílení, automatické ostření.
Lasery, laserové přístroje, laserový scanner.
Gyroteodolit, laserový scanner, digitální nivelační přístroj.
Vyhledávání podzemních objektů.
Komunikace přes sériový port.
Literatura 
[1]  F.Deumlich, R.Staiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann 2002, ISBN-10: 3879073058
[2]  E.D.Kaplan, Ch.Hegarty : Understanding GPS: Principles and Applications, 1996, ISBN-13: 978-1580538947,
[3]  Pratap Misra: Global positioning system, ISBN-13: 978-0970954428, 2001, ISBN-10: 0970954425
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 2. semestr (BG20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 2. semestr (BG20190200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 2. semestr (BG20190200), dop. semestr 2 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )