Informatika 1

Kód předmětu: 155GIT1
Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155GIT1

Anotace(semestr )
Informatika 1 je první ze tří úvodních přednášek bakalářského úvodu do aplikací informatiky směřujících k závěrečnému projektu, který celou bakalářskou geoinformatickou větev uzavírá. Výuka je zaměřena na praktické zvládnutí látky, tak aby na ní mohlo být navazováno v dalších předmětech. Akcentovány jsou postupy algoritmizace a obecné rysy, například příkazy větvení, cyklů a uživatelské funkce.
Obsah 
První seznámení s Matlabem a GNU Octave - proměnné, matice, vektory, indexování, skripty
Maticové a matematické funkce, speciální proměnné, operátory
Textové řetězce, workspace, zápis matic do textových souborů
Čtení formátovaných dat z textových souborů
Algoritmizace, podmínky a cykly
Uživatelské funkce
Grafy
Literatura 
[1]  https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155GIT1
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 2. semestr (BG20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 2. semestr (BG20190200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 2. semestr (BG20190200), dop. semestr 2 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )