Interaktivní grafické systémy 1

Kód předmětu: 155IGS1
Garant předmětu: Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 1+2
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=155IGS1

Anotace(semestr )
Předmětem praktické výuky je systém Kokeš - interaktivní grafický editor pro práci s digitálními mapami. Cvičení spočívají v řešení praktických úkolů z řady oblastí využití systému. Přednášky jsou zaměřeny na úvod do algoritmizace (geodetických) úloh. Pro zápis algoritmů jsou využívány vývojové diagramy. Funkčnost algoritmů je demonstrována s využitím systému Matlab. Pro výuku je využíván webový kurz v systému Moodle.
Obsah 
Úvod do teorie algoritmů - základní vlastnosti, metody zápisu, vývojové diagramy, vazba na grafické systémy.
Jednoduché výpočty - aplikace větvení, cyklu, rekurze.
Třídění - přímé vkládání, bubble sort, quick sort.
Rastrové soubory - histogram, rotace, zrcadlení, negace, prahování.
Množina bodů v rovině - minimální opsaný obdélník, plocha, těžiště, dvojice nejbližších a nejvzdálenějších bodů, nejbližší bod k zadanému bodu.
Vyhledávání řetězců v textu - metoda hrubé síly, algoritmus KMP, algoritmus Boyer-Moore.
Algoritmy - opakování, procvičování vybraných úloh.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Knuth, Donald Ervin. The art of computer programming. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2011. ISBN 0-201-85392-2.
[2]  Wróbleski, Piotr. Algoritmy. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4126-7.
[3]  Pelánek, Radek. Programátorská cvičebnice: [algoritmy v příkladech]. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3751-2.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 1. semestr (BG20190100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 1. semestr (BG20190100), dop. semestr 1 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )