Informatika 2

Kód předmětu: 155IN2G
Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Čepek, CSc., Ing. Jan Pytel, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155IN2G_Informatika_2

Anotace(semestr )
V rámci předmětu jsou studenti seznámeni s relačním modelem, normalizací relací, integritními omezeními, logickým a fyzickým schématem databáze, konceptuálním schématem a dále s metodikou návrhu databázového modelu, E-R diagramy a data flow diagramy.
Obsah 
Během cvičení se studenti naučí používat základní příkazy jazyka SQL, jako je vytváření relačních tabulek příkazem INSERT, zobrazování dat příkazem SELECT, rušení data příkazem DELETE, modifikace dat příkazem UPDATE, odstraňováním tabulek a další.

Pro výuku SQL je též využíván projekt SQLtutor.
Literatura 
Studijní pomůcky:
[1]  PostgreSQL, http://www.postgresql.org/docs
[2]  SQLtutor, http://sqltutor.fsv.cvut.cz/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 3. semestr (BG20180300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 3. semestr (BG20180300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 3. semestr (BG20180300), dop. semestr 3 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )