Informatika 3

Kód předmětu: 155IN3G
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155IN3G_Informatika_3

Anotace(semestr )
Úvodní kurz programování v jazyce C++ seznamuje studenty se základními prvky jazyka, strukturou programu a typy dat. Předmět postupuje od elementárních pojmů jako jsou deklarace proměnných, konstanty, inicializace proměnných, výrazy, příkazy, funkce a ukazatele. Důraz je kladen na objektové vlastnosti jazyka a používání vybraných nástrojů standardní C++ knihovny, jako jsou například kontejnery vector a map, a jejich využití při dynamické alokaci paměti, které je nezbytné např. pro programování jednoduchých geodetických úloh a řešení úloh vyrovnávacího počtu. Tento úvodní kurz si neklade za cíl vyčerpávajícím způsobem probrat v plné šíři všechny rysy jazyka C++ (např. problematika šablon je pouze naznačena), jeho cílem je ale seznámit studenty dostatečně podrobně s C++, tak aby mohli aktivně programovat a byli připraveni pro následné studium objektového programování.
Obsah 
1. Jazyk C++, první seznámení s platformou Qt Creator, základní pojmy
2. Programování cyklů
3. Funkce, první seznámení
4. Funkce, pokračování
5. Tvorba jednoduchých GUI aplikací v prostředí QT
6. Knihovna pro práci s maticemi a vektory matvec
7. Zpracování vstupní dávky souřadnic
8. Vstupní/výstupní proudy
9. Simulace
10. Ukazatel na funkci (2)
11. Deklarace auto, objekty unique_ptr, shared_ptr
12. Výjimky
13. Kontejnery a iterátory
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Aleš Čepek, Úvod do C++, ČVUT FSv, 2004, ISBN 80-01-03074-1 (pro studenty oboru G dostupné online)
Doporučená literatura:
[2]  Bjarne Stroustrup: The C++ programming Language, 4th~ed., Addison--Wesley, May 2013, 1368~p., ISBN 978-0-321-56384-2, http://www.stroustrup.com/4th.html
Studijní pomůcky:
[3]  https://en.cppreference.com
[4]  https://www.qt.io/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 4. semestr (BG20180400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 4. semestr (BG20180400), dop. semestr 4 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 4. semestr (BG20180400), dop. semestr 4 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )