Kartografie 2

Kód předmětu: 155KAT2
Garant předmětu: Ing. Tomáš Janata, Ph.D., prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Kurz navazuje na základy matematické kartografie a seznamuje posluchače s částí kartografie, nazývanou topografická a tematická. Součástí je také exkurz do polygrafických technik, teorie barev, autorského práva či redakčních prací. V rámci kurzu je pořádána exkurze do pracovišť Zeměměřického úřadu.
Obsah 
Kurz navazuje na základy matematické kartografie a seznamuje posluchače s částí kartografie, nazývanou topografická a tematická. Součástí je také exkurz do polygrafických technik, teorie barev, autorského práva či redakčních prací. V rámci kurzu je pořádána exkurze do pracovišť Zeměměřického úřadu.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Veverka B. & R. Zimová: Topografická a tematická kartografie. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2008. ISBN: 80-01-02381-8.
[2]  Voženílek, V. a kol.: Metody tematické kartografie - vizualizace prostorových jevů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. ISBN: 978-80-244-2790-4.
Doporučená literatura:
[3]  Slocum, T. A. et al.: Thematic Cartography and Geovisualization. Essex: Pearson Prentice Hall, 2009. ISBN: 978-01-322-9834-6.
[4]  Bláha, J, D.: Vybrané okruhy z geografické kartografie. Ústí nad Labem: UJEP, 2017. ISBN: 978-80-7561-092-8.
[5]  Brewer, C. A.: Designing better maps. Esri Press, 2005. ISBN: 978-15-894-8089-6.
Studijní pomůcky:
[6]  Kartografie – e-learningový portál o tvorbě map. Dostupné na http://gis.fsv.cvut.cz/kartografie/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 5. semestr (BG20180500), dop. semestr 5 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 5. semestr (BG20180500), dop. semestr 5 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 5. semestr (BG20180500), dop. semestr 5 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )