Kartografie 3

Kód předmětu: 155KAT3
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Pokročilá kartografie, webové mapové služby a aplikace, dynamické mapy, formáty prostorových dat, zdroje dat, standardizace, webové mapy, trendy v kartografii.
Obsah 
Pokročilá kartografie, webové mapové služby a aplikace, dynamické mapy, formáty prostorových dat, zdroje dat, standardizace, webové mapy, trendy v kartografii.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Voženílek, Vít a kol.: Metody tematické kartografie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. ISBN 978-80-244-2790-4.
[2]  Bláha, Jan D.: Vybrané okruhy z geografické kartografie. Ústí nad Labem: UJEP, 2017. ISBN 978-80-7561-092-8.
Doporučená literatura:
[3]  Nétek, R.: Webová kartografie – specifika tvorby interaktivních map na webu. Olomouc: UPOL, 2020. ISBN 978-80-244-5827-4.
[4]  Peterson, M. P.: Maps and the internet. Oxford: Elsevier, 2003. ISBN 978-0-08-044201-3.
Studijní pomůcky:
[5]  Návody k ArcGIS for Desktop z webu http://www.esri.com/training/
[6]  Kartografie - e-learningový portál o tvorbě map. http://gis.fsv.cvut.cz/kartografie/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG201900GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 1. semestr (NH20180001), dop. semestr 1 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG201900IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 1. semestr (NG20180001), dop. semestr 1 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 1. semestr (NH20230001), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GMP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 1. semestr (NH20180001), dop. semestr 1 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2021 a 2022 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG2023IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 1. semestr (NG20230001), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG2023IGP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 1. semestr (NG20180001), dop. semestr 1 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2022 )