Mapování

Kód předmětu: 155MAPO
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+3

Anotace(semestr B231)
Soubor přednášek popisujících způsoby obnovy katastrálního operátu, historický vývoj mapování na území ČR a tvorbu digitálních technických map včetně problematiky jejich aktualizace.
Obsah 
Předmět se zabývá tvorbou digitálních katastrálních map a problematikou jednotlivých způsobů obnovy katastrálního operátu. Důraz je kladen na pochopení principu nového katastrálního mapování, včetně základních etap zjišťování hranic a metod podrobného měření.

Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Huml M., Michal J. : Mapování 10, Vydavatelství ČVUT Praha, 2007, ISBN 80-01-03166-7
[2]  Huml M., Buchar P., Mikšovský M., Veverka B.: Mapování a kartografie, Vydavatelství ČVUT Praha, 2004, ISBN 80-01-02383-4
[3]  ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady, SAGIT Ostrava-Hrabůvka, ISBN 978-80-7488-291-3
Studijní pomůcky:
[4]  Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/Navod_150150022.aspx
[5]  ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy
[6]  ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
[7]  http://www.cuzk.cz
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 3. semestr (BG20180300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 3. semestr (BG20180300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 3. semestr (BG20180300), dop. semestr 3 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )