Moderní metody sběru prostorových dat

Kód předmětu: 155MSPD
Garant předmětu:
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://www.lfgm.fsv.cvut.cz

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na nové moderní a netradiční metody sběru geoprostorových dat a jejich presentaci. Obsahuje informace o pozemním, leteckém i mobilním laserovém skenování, o DPZ a jeho metodách, o hyperspektrálním snímání. Dále je zaměřen na progresivní metodu v geomatice - na RPAS. Informuje o typech, využití i legislativě jako i o senzorech, dále o zpracování obrazových dat automaticky pomocí software. Nakonec jsou uvedeny geofyzikální metody a technologie virtuální reality.
Obsah 
Předmět je cílen na družicová data, jejich získání a zpracování, na lidarová a bathymerická data a způsoby použití. Dále je představena pozemního penetrujícího radaru (GPR), magnetometrie a virtuální realita, základy technologie a příklady využití.
1. Přehled moderních netradičních metod sběru geoporostorových informací
2. DPZ - technologie, popis a využití
3. Moderní družicové, letecké i pozemní systémy, hyperspektrální průzkum
4. RPAS - remotely piloted aircraft system, přehled, legislativa
5. Typy, senzory, výstupy
6. Zpracování dat z RPAS, IBMR software, výstupy
7. Obrazová korelace a triangulace, SIFT
8. Pozemní a letecké laserové skenování (TLS a LLS)
9. Výstupy TLS a LLS
10. Mobilní laserové skenování
11. Prvky systému mobilního laserového skeneru - GNSS, IMU, odoměr
12. Geofyzikální metody, magnetometr a georadar
13. Virtuální realita, popis technologie, hardware a software
Literatura 
[1]  Pavelka,K., Faltýnová,M., Švec,Z., Dušánek,P.:Mobilní laserové skenování. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2014. - 130 stran, ISBN 978-80-01-05261-7
[2]  Pavelka,K., Pavlík,M., Kašička,F.: Exaktní metody průzkumu památek s využitím geodetických a geofyzikálních metod, ČVUT v Praze, 2017, 146 stran, ISBN 978-80-01-05260-0
[3]  Kraus,K.: Photogrammetry: Geometry from Images and Laser Scans, de Gruyter, 2007, 459 pages, ISBN 978-3110190076
[4]  Aber,James S., Marzolff,Irene and Ries,Johannes B: Small-Format Aerial Photography - Principles, Techniques and Geoscience Applications, 2010, 1268 pages, ISBN 978-0-444-53260-2
[5]  Pavelka,K., Šedina,J., Pacina,J., Plánka,L., Karas,J., Šafář,V.: RPAS - Remotely piloted aircraft systems, České vysoké učení technické v Praze , 2016, 164 stran, ISBN: 978-80-01-05648-6
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 3. semestr (NH20230003), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GMP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 3. semestr (NH20230003), dop. semestr 3 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2021 a 2022 )