Projekt - informatika

Kód předmětu: 155PJIN
Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Čepek, CSc., Ing. Martin Landa, Ph.D., Ing. Jaroslav Šedina, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+3
Web předmětu: https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155PJIN

Anotace(semestr )
Projekt navazuje na tři úvodní předměty aplikované geoinformatiky Informatika 1, Informatika 2 a Informatika 3. Studenti jsou rozděleni do skupin, které během semestru pracují na zadaném tématu.
Obsah 
Skupiny během semestru průběžně prezentují výsledky a postup prací. Semestr je zakončen veřejnou prezentací projektů.
Literatura 
[1]  https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155PJIN
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 5. semestr (BG20180500), dop. semestr 5 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 5. semestr (BG20180500), dop. semestr 5 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 5. semestr (BG20180500), dop. semestr 5 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )