Projekt - kartografie

Kód předmětu: 155PKAR
Garant předmětu: prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+3

Anotace(semestr B232)
Tvorba mapy v GIS, geodatabáze, datový model, symbologie, kompoziční prvky map, geografické názvosloví, chyby v mapách.
Obsah 
Cílem projektu je komplexní zpracování geografické mapy v prostředí GIS. Struktura projektu a probíraná témata: chyby v mapách, návrh geodatabáze, rozvržení dokumentu, zdroje dat, skenování, georeferencování, úprava podkladových dat, vektorizace, barvy v mapách, symbologie, využití DEM, písmo a popis v mapách. Každý student zpracuje samostatně mapu. Na závěr projektu jsou mapy prezentovány a diskutovány.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Voženílek, Vít a kol.: Metody tematické kartografie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. ISBN 978-80-244-2790-4.
[2]  Bláha, Jan D.: Vybrané okruhy z geografické kartografie. Ústí nad Labem: UJEP, 2017. ISBN 978-80-7561-092-8.
Doporučená literatura:
[3]  Robinson, Arthur H. a kol.: Elements of Cartography, 6th Edition. Wiley, 2016. ISBN 978-0-471-55579-7.
Studijní pomůcky:
[4]  Návody k ArcGIS for Desktop z webu http://www.esri.com/training/
[5]  Kartografie - e-learningový portál o tvorbě map. http://gis.fsv.cvut.cz/kartografie/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG201900GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 2. semestr (NH20180002), dop. semestr 2 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG201900IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 2. semestr (NG20180002), dop. semestr 2 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 2. semestr (NH20230002), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GMP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 2. semestr (NH20180002), dop. semestr 2 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2021 a 2022 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG2023IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 2. semestr (NG20180002), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG2023IGP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 2. semestr (NG20180002), dop. semestr 2 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2022 )