Sběr a vizualizace prostorových dat

Kód předmětu: 155SVPD
Garant předmětu: Ing. Jindřich Hodač, Ph.D., Ing. Tomáš Janata, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 4+2
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/index.php?categoryid=50

Anotace(semestr B232)
* Základní pojmy matematické kartografie. Jednoduchá zobrazení * Nepravá a ostatní zobrazení. Zobrazení užitá na území ČR * Úvod do kartografie topografické a tematické. Jazyk mapy. Obsah mapy * Tematické mapy a metody kartografického zobrazování v nich * Historie kartografie * Státní mapové dílo * Předtisková příprava. Reprodukce barev. Tiskové techniky * Fotogrammetrie - úvod * Fotografické komory * Fotogrammetrické metody * Průseková metoda, digitální ortofoto * Stereofotogrammetrie * Analytické aerotriangulace
Obsah 
1.  Základní pojmy matematické kartografie. Jednoduchá zobrazení
2.  Nepravá a ostatní zobrazení. Zobrazení užitá na území ČR
3.  Úvod do kartografie topografické a tematické. Jazyk mapy. Obsah mapy
4.  Tematické mapy a metody kartografického zobrazování v nich
5.  Historie kartografie
6.  Státní mapové dílo
7.  Předtisková příprava. Reprodukce barev. Tiskové techniky
8.  Fotogrammetrie - úvod
9.  Fotografické komory
10.  Fotogrammetrické metody
11.  Průseková metoda, digitální ortofoto
12.  Stereofotogrammetrie
13.  Analytické aerotriangulace
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 1. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04249-6.
[2]  PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 2. V Praze: ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-04719-4.
[3]  HALOUNOVÁ, L.; PAVELKA, K. Dálkový průzkum Země. Skriptum ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-03124-7
[4]  SLOCUM, T. A. Thematic Cartography and Geographic Visualization, United States of America, 4th edition, 2022 . ISBN 978-0367712709
[5]  PECHANEC, V. Senzorové systémy a jejich integrace s GIS v enviornmentálních studiích, 2014. ISBN 978-80-244-3944-0
Doporučená literatura:
[6]  KASSER, M; EGELS, Z. Digital Photogrammetry. New York: Taylor & Francis, 2002. ISBN 978-0748409457
[7]  FIELD, K. Cartography. Esri Press, 2018. ISBN 978-1589484399
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Inženýrství životního prostředí (NZ201900_99), skupina obor Inženýrství životního prostředí, 2. semestr (NZ20160200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - životní prostředí (NZ2023), skupina Stavební inženýrství - životní prostředí, 2. semestr (NZ20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )