Teoretická geodézie 2

Kód předmětu: 155TGD2
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155TGD2_Teoretick%C3%A1_geod%C3%A9zie_2

Anotace(semestr )
Teoretická geodézie 2 hlouběji seznamuje studenty s problematikou Globálních navigačních družicových systémů (GNSS) a s jejich použitím v praxi. Rozšiřuje znalosti studentů z předchozího předmětu (Geodetické přístroje) o problematiku pohybu družic kolem Země, chyb při měření GNSS a metod jejich odstranění, způsobech zpracování měření GNSS a o podrobné informace o aktuálních GNSS.
Obsah 
Princip technologie GNSS. Keplerovský pohyb. Pohyb GPS družic v reálném silovém poli. GNSS přijímač. GNSS systémy. Systematické chyby. Lineární kombinace pozorování. Řešení ambiguit. Principy zpracování pozorování. Mezinárodní služby IGS a EUREF-EPN.
Literatura 
[1]  Mervart L., Cimbálník M.: Vyšší geodézie 2. Vydavatelství ČVUT 1997.
[2]  Hoffman-Wellenhof B., Lichtenegger H., Wasle E.: GNSS – Global Navigation Satellite Systems. GPS, GLONASS, Galileo and more. SpringerWienNewYork 2008
[3]  Hrdina Z., Pánek P., Vejražka F.: Radiové určování polohy. Družicový systém GPS. Vydavatelství ČVUT 1995.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 6. semestr (BG20180600), dop. semestr 6 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 6. semestr (BG20230600), dop. semestr 6 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 6. semestr (BG20230600), dop. semestr 6 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )