Úvod do zpracování prostorových dat

Kód předmětu: 155UZPR
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155UZPR

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na zpracování (geo)prostorových dat, geodatabáze, správu geoprostorových dat v objektově-relačních databázových systémech a jejich zpracování. Praktická cvičení jsou věnována práci s geodatabází PostGIS. Volná návaznost na předmět Informatika 2 - Databázové systémy.
Obsah 
Úvod do geodatabází
Jednoduché prvky
Rozšířený rozměrový 9-ti průsečíkový model (DE-9IM)
Úvod do PostGIS
PostGIS - prostorové SQL/DML
PostGIS - prostorové SQL/DDL
PostGIS - prostorové SQL
PostGIS - topologie vektorových dat
PostGIS - síťové analýzy
PostGIS - rastrová data
NoSQL databáze a geodata
Literatura 
[1]  https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155UZPR
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG201900GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 1. semestr (NH20180001), dop. semestr 1 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 1. semestr (NH20230001), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GMP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 1. semestr (NH20180001), dop. semestr 1 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2021 a 2022 )