Projekt - fotogrammetrie

Kód předmětu: 155VFG
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+3
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/index.php?categoryid=50

Anotace(semestr )
praktická měřická dokumentace historických objektů a míst, technologie zaměření i vyhodnocení moderními metodami
Obsah 
praktická měřická dokumentace historických objektů a míst, technologie zaměření i vyhodnocení moderními metodami
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 1. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04249-6.
[2]  PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 2. V Praze: ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-04719-4.
Doporučená literatura:
[3]  LUHMANN, Thomas. Close range photogrammetry: principles, techniques and applications. Hoboken: Wiley, c2006. ISBN 0-470-10633-6.
[4]  KARAS, Jakub a Tomáš TICHÝ. Drony. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4680-4.
[5]  BEZDĚK, Ladislav a Martin FROUZ. Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v památkové péči. Praha: Národní památkový ústav, generální ředitelství, 2014. Metodiky, Dokumentace památek (Národní památkový ústav). ISBN 978-80-7480-017-7.
Studijní pomůcky:
[6]  PAVELKA, Karel a Jindřich HODAČ. Fotogrammetrie 3: digitální metody a laserové skenování. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-03978-6.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG201900GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 3. semestr (NH20180003), dop. semestr 3 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG201900IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 3. semestr (NG20180003), dop. semestr 3 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 3. semestr (NH20230003), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GMP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 3. semestr (NH20230003), dop. semestr 3 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2021 a 2022 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG2023IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 3. semestr (NG20230003), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG2023IGP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 3. semestr (NG20230003), dop. semestr 3 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2022 )