Výuka v terénu GP (1 týden)

Kód předmětu: 155VGP
Garant předmětu: Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 1 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155VGP_V%C3%BDuka_v_ter%C3%A9nu_Geodetick%C3%A9_p%C5%99%C3%ADstroje

Anotace(semestr B232)
Náplň je tvořena sedmi úlohami, které v pěti dnech řeší studenti ve dvou- až čtyřčlenných týmech. GNSS, laserové scannování, velmi přesná nivelace - digitální nivelační přístroj, trigonometrická nivelace, vyhledávání podzemník vedení a další. Úlohy jsou průběžně obměňovány a inovovány.
Obsah 
SOU: Určení součtové konstanty
- určení SK tří totálních stanic a jednoho hranolu s vyrovnáním
TRG: Trigonometrická nivelace
- určení výškové sítě současným měřením délek a zenitek pomocí totální stanice, vyrovnání
VED: Vyhledání podzemních vedení
- lokalizace inženýrských sítí pomocí vnějších znaků a detekce magnet.pole kolem vodiče
VPN: Nivelace s přístrojem Leica NA 3003 a DNA03
- určení výškové sítě metodou velmi přesné nivelace
LAS: Laserové scannování objektu
- měření a zpracování laserového scannování
FAS: Zaměření fasády
GNSS: Globální navigační satelitní systémy
- statická metoda + RTK, určení lokálního klíče, vytyčování a kontinuální měření
Literatura 
[1]  F.Deumlich, R.Staiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann 2002, ISBN-10: 3879073058
[2]  E.D.Kaplan, Ch.Hegarty : Understanding GPS: Principles and Applications, 1996, ISBN-13: 978-1580538947,
[3]  Pratap Misra: Global positioning system, ISBN-13: 978-0970954428, 2001, ISBN-10: 0970954425
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 2. semestr (BG20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 2. semestr (BG20190200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 2. semestr (BG20190200), dop. semestr 2 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )