Výuka v terénu z teoretické geodézie

Kód předmětu: 155VTTG
Garant předmětu: Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 1 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155VTTG_V%C3%BDuka_v_ter%C3%A9nu_TG

Anotace(semestr B232)
Výuka v terénu je určena pro cvičení měřických metod vyšší geodézie a výpočení práce při tvorbě bodového pole. Obsahuje úlohy: Triangulace a trilaterace na velké vzdálenosti (TRG) Určení průběhu kvazigeoidu (GEO) Obnova a zaměření nivelačního pořadu velmi přesnou nivelací (VPN) Určení směrníku gyroteodolitem, gravimetrická měření
Obsah 
Triangulace a trilaterace na velké vzdálenosti (TRG)
- určení souřadnic čtveřice bodů v systému JTSK pomocí metod klasické geodézie (triangulace, trilaterace, astronomické určování azimutu)
GNSS výpočet:-určení souřadnic čtveřice bodů v systému ETRS89 rychlou statickou metodou GNSS.
Určení průběhu kvazigeoidu (GEO)
- určení průběhu kvazigeoidu v profilu vedeném podél nivelačního pořadu II.řádu Z7ab Žleb-Kunčice pomocí GNSS-nivelace. Dosažené výsledky budou použity k otestování modelu kvazigeoidu CR2005 v dané oblasti.
Obnova a zaměření nivelačního pořadu velmi přesnou nivelací (VPN)
- vrámci úlohy bude provedena obnova části nivelačního pořadu II.řádu Z7ab Žleb-Kunčice v úseku Nová Seninka - Kladské sedlo
Určení směrníku gyroteodolitem - určení azimutu strany trojúhelníkové sítě metodou měření azimutu pomocí gyroteodolitu
Gravimetrická měření - určení tíhového zrychlení metodou měření statickým pružinovým gravimetrem jako podklad pro výpočet normálních výšek
GNSS rychlá statická metoda
- měření GNSS a určení souřadnic zadaného bodu v systému S-JTSK
Výpočet v LGO - výpočet fázového měření v programu Leica Geo Office
Literatura 
[1]  Mervart L., Cimbálník M.: Vyšší geodézie 2. Skriptum. Ediční středisko ČVUT 1997. ISBN: 80-01-02527-6
[2]  Zeman A.: Fyzikální geodézie. Skriptum. Vydavatelství ČVUT 2005. ISBN: 978-80-01-04599-2
[3]  Zeman A.: Fyzikální geodézie 10 (Teorie výšek a výškové systémy). Doplňkové skriptum. Vydavatelství ČVUT 2003. ISBN: 80-01-02733-3
[4]  E.D.Kaplan, Ch.Hegarty : Understanding GPS: Principles and Applications, ISBN-13: 978-1580538947,
[5]  ISBN-10: 1580538940
[6]  Pratap Misra: Global positioning system, ISBN-13: 978-0970954428, ISBN-10: 0970954425
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 2. semestr (NH20230002), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GMP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 2. semestr (NH20180002), dop. semestr 2 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2021 a 2022 )