Výuka v terénu z mapování a KN

Kód předmětu: 155VYMK
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 0+4

Anotace(semestr )
Terénními činnosti je na konci 2. ročníku vhodně završena výuka předmětů mapování a katastr nemovitostí. Při zjišťování hranic a podrobném měření se aplikují teoretické znalosti při tvorbě katastrální mapy od budování bodového pole po podrobné měření polohopisu. Při výuce z katastru se při tvorbě geometrického plánu osvojují možnosti měření v KN a nalézání mnohdy složitých řešení, jak se postavit k základním technickým úlohám katastru, ať už vyhotovení GP nebo vytyčení hranice do terénu.
Obsah 
Během dvou týdnů si studenti vyzkouší na praktických úlohách nové katastrální mapování, doplnění podrobného bodového pole, tvorbu geometrického plánu i vytyčení hranice pozemku. Výuka probíhá v katastrálním území Kruh v oblasti s mapou typu KMD.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT Praha 2009, ISBN 978-80-01-04336-3
[2]  Huml M., Michal J. : Mapování 10, Vydavatelství ČVUT Praha, 2007, ISBN 80-01-03166-7
[3]  Bumba J.,Kocáb M.: Geometrický plán, LEGES Praha, 2011, ISBN 978-80-87212-82-0
[4]  ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady, SAGIT Ostrava-Hrabůvka, ISBN 978-80-7488-291-3
Studijní pomůcky:
[5]  Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/Navod_150150022.aspx
[6]  Návod pro správu katastru nemovitostí, ČÚZK 2016, https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/160303022.aspx
[7]  http://www.cuzk.cz
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 4. semestr (BG20180400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 4. semestr (BG20180400), dop. semestr 4 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 4. semestr (BG20180400), dop. semestr 4 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )