Bakalářská práce

Kód předmětu: 210BAPK
Garant předmětu: --
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10
Web předmětu: http://ecentrum.fsv.cvut.cz

Anotace(semestr B241)
Studenti získají zkušenosti s organizací komplexního procesu experimentu od výroby, zkoušení až po vyhodnocování výsledků. Téma závěrečné práce je většinou zvoleno tak, aby zapadalo do kontextu vědeckovýzkumných aktivit Experimentálního centra.
Obsah 
Bakalářskou práci na zvolené téma si student zapisuje na katedře po dohodě s vybraným vedoucím bakalářské práce. Rozsah a náročnost bakalářské práce odpovídá znalostem studenta získaných během bakalářského studia. Vedoucí bakalářské práce může určit studentovi další konzultanty. Témata bakalářských prací vypisují katedry pravidelně v zimním semestru.

Náplní práce zpravidla bývá rešerše (průzkum) odborné literatury (v českém i anglickém jazyce) na dohodnuté téma, aktivní účast na výrobě zkušebních vzorků a při následných zatěžovacích zkouškách, zpracování a vyhodnocení získaných výsledků a jejich následná interpretace.
Literatura 
[1]  Podle zadání Bakalářské práce
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, bakalářská práce (BK202008_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )