Bakalářská práce

Kód předmětu: 210BAPR
Garant předmětu: --
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10
Web předmětu: http://ecentrum.fsv.cvut.cz

Anotace(semestr B232)
Studenti získají zkušenosti s organizací komplexního procesu experimentu od výroby, zkoušení až po vyhodnocování výsledků. Téma závěrečné práce je většinou zvoleno tak, aby zapadalo do kontextu vědeckovýzkumných aktivit Experimentálního centra.
Obsah 
Náplní práce zpravidla bývá rešerše (průzkum) odborné literatury (v českém i anglickém jazyce) na dohodnuté téma, aktivní účast na výrobě zkušebních vzorků a při následných zatěžovacích zkouškách, zpracování a vyhodnocení získaných výsledků a jejich následná interpretace.
Literatura 
[1]  Podle zadání Bakalářské práce
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, bakalářská práce (BR20190008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, bakalářská práce (BR20190008_1), dop. semestr 8 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )