Diagnostika inženýrských konstrukcí

Kód předmětu: 210DIIK
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Předmět se zabývá diagnostikou stavebních konstrukcí, mechanickými, teplotními, vlhkostními, chemickými a dalšími vlivy vzniku poruch stavebních konstrukcí se zaměřením na inženýrské konstrukce (mosty, lávky, haly a pod.). V rámci výuky předmětu se studenti seznámí se sledováním chování inženýrských konstrukcí, výskytem stavebních poruch, zkušebními stroji a zařízeními pro diagnostiku, včetně metod vyhodnocování dat. Studenti se seznámí nejen se zkušebními metodami konstrukcí, ale také s metodami testování vybraných stavebních materiálů (betonu, malt, kovových prvků, dřeva, skla, plastů, kompozitů a dalších).
Obsah 
Úvod do diagnostiky inženýrských konstrukcí, diagnostika výskytu stavebních poruch, poruchy inženýrských konstrukcí se zaměřením na mosty, lávky, haly a pod., poruchy stavebních materiálů, mechanické, teplotní, chemické a další vlivy vzniku poruch stavebních materiálů, zkušební stroje a zařízení pro diagnostiku inženýrských konstrukcí, přístroje na měření deformací a posunů, destruktivní a nedestruktivní zkoušky mechanických vlastností stavebních materiálů, chemické analýzy (odběr vzorků, účel, požadavky).
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Konvalinka P., Litoš J., Sovják R., Zatloukal J.: Diagnostika materiálů - elektronické skriptum, ČVUT v Praze, 2018
Doporučená literatura:
[2]  Kopec B.: Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2012 - ISBN 978-80-7204-591-4
[3]  Fogiel M.: Strength of materials, nakladatelství REA, New Jersey, 2016 - ISBN 978-8180521812
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (NM2023), skupina Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, 2. semestr (NM20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24, v roce 2023 nebude otevřen )
- studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (NR2023), skupina Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, 1. semestr (NR20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )